Konferencija 2022.

Međunarodna lingvistička konferencija Metaphorische Kollokationen – Von der Theorie zur Praxis u organizacija projektnoga tima Metakola održala se 22. i 23. rujna 2022. godine u International University Centre u Dubrovniku.

Preuzmite poziv na konferenciju:

Preuzmite knjižicu sažetaka:

Fotografije s događaja: