Dobro došli!

Dobro došli na stranice znanstvenoistraživačkoga projekta Metaforičke kolokacije – sintagmatske sveze između semantike i pragmatike koji financira Hrvatska zaklada za znanost, IP-2020-02-6319.