Konferencija

Poziv na međunarodnu lingvističku konferenciju Metaphorische Kollokationen – Von der Theorie zur Praxis koja će se u organizacija projektnoga tima Metakola održati 22. i 23. rujna 2022. godine u International University Centre u Dubrovniku.

Preuzmite poziv na konferenciju: